Wat zijn opties

Het doel van opties. Met handelen in opties kun je profiteren van stijgingen, dalingen en stabilisatie van koersen. Ook kun je extra inkomen verwerven op aandelen die je bezit. Ook kun je opties inzetten als bescherming tegen koersdaling. Wat zijn opties? Opties zijn boeiende belegging instrumenten met winstpotentieel.

Een optie is een recht. Opties geven de koper het recht (geen plicht) om een vaste hoeveelheid van een aandeel of obligatie (de “onderliggende waarde”) te kopen of te verkopen tegen een vaste koers tot een bepaalde datum.

Call opties en put opties. Een optie is een recht (niet een plicht) om een aandeel of index vóór of op een gespecificeerde datum voor een vaste prijs te kopen of te verkopen. Een call optie is het recht om een aandeel of index te kopen, terwijl een put optie het recht is om een aandeel of index te verkopen. De investeerder, die een call optie of put optie koopt (“open buy”), is de koper. De investeerder, die de call optie of put optie verkoopt (“open sell”), is de verkoper of “schrijver”.

Als voorbeeld nemen we de Call AEX JAN 2016 460. Als u deze optie koopt dan:
–   heeft u het RECHT
–   om 100 (CONTRACT HOEVEELHEID)
–   “aandelen” AEX (ONDERLIGGENDE WAARDE) te kopen
–   voor € 460 (UITOEFENPRIJS  of “STRIKE”)
–   tot de derde vrijdag van januari 2016 (LOOPTIJD TOT EXPIRATIE)

Onderliggende waarde van opties. Wat zijn opties? Opties zijn “derivaten” omdat de waarde van een optie contract wordt afgeleid van een onderliggende waarde. En onderliggende waarden kunnen zijn: aandelen en indexen (en soms ook obligaties, valuta of grondstoffen). De waarde van een optie fluctueert als de prijs van de onderliggende waarde op en neer gaat. Maar de waarde van een optie is ook afhankelijk van andere factoren zoals volatiliteit, expiratiedatum, rentetarieven en dividenden.

Looptijd van opties. De looptijd geeft aan hoe lang de koper van een optie van zijn recht gebruik kan maken, om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Na de expiratiedatum heeft een optie geen waarde meer en houdt op te bestaan. Opties op aandelen en index opties expireren op de derde vrijdag van de betreffende maand.
Opties hebben meestal een maximale looptijd van één, twee, drie, zes, negen of twaalf maanden. Daarnaast zijn er meerjarige opties, die een looptijd tot vijf jaar hebben.  En sinds enige tijd zijn er ook opties met een looptijd van een week.

Kopen en verkopen van opties. Men kan opties kopen en verkopen. Verkopen van opties heet ook wel “schrijven” van opties.
Kopen van een optie geeft de koper het recht om een aandeel of obligatie op of voor een bepaalde datum voor een vaste prijs te verhandelen. Voor dit recht moet de koper van de optie een prijs betalen: de “optie premie”.
Verkopen van een optie geeft de verkoper de plicht om een aandeel of obligatie op of voor een bepaalde datum voor een vaste prijs te verhandelen, mits de koper van de optie dit wenst te doen. Voor het aangaan van deze verplichting ontvangt de verkoper een prijs: de “optie premie”.

Levering tegen “strike” prijs. Als je een optie verkoopt (“schrijft”) ben je verplicht om de onderliggende waarde te leveren voor de uitoefenprijs (“strike”) van de optie, als de koper van de optie zijn of haar recht uitoefent om de optie uit te voeren.

Verschillende “strikes”. Er zijn opties beschikbaar met verschillende uitoefenprijzen (“strikes”), die de waarde vertegenwoordigen van het onderliggende aandeel of de onderliggende index.

Koper heeft “debit” positie. Als een optie wordt gekocht, wordt de koper een debiteur (krijgt een “debit” positie). De koper betaalt de prijs van het optiecontract, en het bedrag wordt bewaard door de broker.

Verkoper heeft “credit” positie. Als een optie wordt verkocht (“geschreven”), wordt de verkoper een crediteur (krijgt een “credit” positie). De verkoper ontvangt de prijs van het optiecontract, maar dit bedrag wordt bewaard door de broker.

Optieprijs heet “premium”. De prijs van een optie wordt ook wel optiepremie (“premium”) genoemd. De optiepremie bestaat uit intrinsieke waarde, tijdswaarde en volatiliteit.

Optie “class”. Opties (calls of puts) met dezelfde onderliggende waarde worden een optie klasse (“class of options”) genoemd. Voorbeeld: alle call opties van de AEX vormen een optie klasse.

Optie serie. Alle opties van één optieklasse met dezelfde uitoefenprijs worden een optie serie genoemd. Voorbeeld: alle call opties van de AEX met een uitoefenprijs van 360 vormen een optie serie.

De meeste opties expireren zonder waarde. De meeste opties worden nooit uitgeoefend en worden gesloten vóór de expiratiedatum. En als opties expireren is dat meestal zonder waarde. Dit is een belangrijk kenmerk van opties, dat gebruikt wordt voor winstgevende optie strategieën zoals de Iron Condor Methode.

PS: we gebruiken vaak Engelse termen in onze Nederlandse teksten over opties, omdat de beste optie brokers gebruik maken van Amerikaanse computer systemen (“platforms”). En deze platforms werken uitsluitend met Engelse termen.

Veel succes,

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl