Iron Condor traden volgens plan

Om succesvol Iron Condors te handelen heb je een plan nodig. Een goed plan voorkomt dat emoties (zoals angst, hoop en hebzucht) een hoofdrol gaan spelen bij openen en sluiten van posities. Als je een plan hebt dan heb je een voordeel ten opzichte van angst, hoop en hebzucht van andere traders in de markt. Een trading plan voor Iron Condors handelen heeft verschillende aspecten:

 • Basisafspraken
 • Wanneer openen van een “Iron Condor” positie
 • Plaatsen “Iron Condor” posities op de beurs

 Basisafspraken

Maandelijks inkomen. Voor mij is Iron Condors handelen een middel om een maandelijks inkomen te verwerven. Daarom is het belangrijk om elke maand een positie af te laten lopen (te laten expireren) en een nieuwe positie in te nemen. U kunt ook Iron Condors handelen met als doel om uw kapitaal te laten toenemen, dan kunt u winsten herbeleggen in extra “Iron Condors” of andere belegging instrumenten.

 • Basis afspraken over timing en money management zijn: Maximaal 20% van kapitaal. We gebruiken niet meer dan 20% van ons totale werkkapitaal voor “Iron Condors”, en ongeveer 5% (met een minimum van €5000) voor een enkele index
 • 50% openen bij +/- 33 dagen. We besteden maximaal de helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de expiratie week van de vorige maand (ongeveer 33 dagen vóór expiratie)
 • 50% openen bij +/- 14 dagen. We besteden de andere helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de eerste week van de expiratie maand (ongeveer 14 dagen vóór expiratie)
 • Sluiten bij 80% winst. We sluiten “Iron Condor” posities als we 80% van de maximale winst hebben gehaald
 • 100% sluiten bij 3 dagen. We sluiten posities  uiterlijk op de dinsdag van de expiratie week (3 dagen vóór expiratie)

Iedere maand. U wilt niet elke maand inschatten of ontwikkeling van beurzen gunstig is of niet. Bij aandelen is het belangrijk om een stijgende trend te pakken en liquide te gaan bij een dalende trend. Bij “Iron Condors” is in principe elke maand geschikt (maar niet gelijk!).

80%-90% kans op winst. “Iron Condor” traden is gebaseerd op kansberekening, en u kiest posities met een kans op winst van 80%-90%. Dat blijkt in praktijk de beste mix op te leveren van winst en risico. Een winstkans van 80%-90% betekent dat u in één jaar kans heeft op:

 • tien of elf winstgevende maanden
 • een of twee verliesgevende maanden (tenzij u posities tijdig aanpast)

Systematische werken volgens plan. Het “Iron Condor” systeem werkt goed als u werkt met een vast plan van afspraken, en als u dat plan systematisch volgt zonder emoties. Dit plan wordt in volgende paragrafen gedetailleerd uitgelegd.

Let op valkuilen. Motivatie en uitwerking van deze afspraken zullen we nog gedetailleerd behandelen. Ook psychologische valkuilen komen aan de orde in hoofdstuk 8. Alle valkuilen zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring!

Volgens Einstein “is alle kennis gebaseerd op ervaring, de rest is niet meer dan informatie”.

Wanneer openen van een Iron Condor positie

Posities spreiden over de maand. In hoofdstuk 6 is al geadviseerd om openen van “Iron Condor”posities te spreiden, zodat u bij het kiezen van “strike” prijzen van opties rekening kunt houden met stijgende en dalende markten. En bij basisafspraken in de vorige paragraaf is dit advies toegespitst:

 • 50% openen bij +/- 33 dagen. U besteedt de helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de expiratie week van vorige maand (ongeveer 33 dagen vóór expiratie)
 • 50% openen bij +/- 14 dagen. U besteedt de andere helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de eerste week van expiratie maand (ongeveer 14 dagen vóór expiratie)

En als u een groter aantal posities inneemt is het gunstig om nog meer te spreiden en elke week (tussen 33 en 14 dagen vóór expiratie) posities te openen.

Dag van de week. In principe is elke dag van de week geschikt om “Iron Condor”posities te openen. Voor beleggers met een vaste baan is het prima om in het weekend nieuwe posities op te geven aan de broker. Er is ook een professionele optie specialist die een lichte voorkeur heeft voor woensdag, omdat historisch gezien op die dag de markt het rustigst is.

GTC limietorder opgeven. Als een trader de dag van opening van een “Iron Condor” positie heeft gekozen, is het  beste moment om een “Iron Condor” positie te openen: een ongewone incidentele stijging van volatiliteit.

 • Volatiliteit is vaak hectisch in het eerste uur van de trading dag
 • Volatiliteit gaat ook vaak omhoog direct voor een belangrijk nieuwsbericht, waarbij volatiliteit weer daalt als het nieuws door de markt is verwerkt
 • Ook als er geen duidelijk belangrijk nieuws op komst is, loont het vaak de moeite om desnoods een aantal dagen te wachten op een gunstig moment met hogere volatiliteit.

De strategie van openen van een “Iron Condor” positie bij incidentele verhoging van volatiliteit is eenvoudig toe te passen, door een GTC (good till cancel) limit order op te geven die bijvoorbeeld 10% gunstiger is dan de huidige marktprijs, en deze order een aantal dagen tijd te geven. Als de koers vervolgens de “verkeerde” kant op beweegt (lagere optie premies) dan is het niet bezwaarlijk om “strike” prijzen mee op te schuiven tot weer voldoende premie wordt opgehaald.

“Iron Condor” vleugels simultaan of apart. Het is mogelijk om vier verschillende opties van een “Iron Condor” in één trade uit te voeren. Ik geef echter de voorkeur aan apart openen en sluiten van twee vleugels (bear call spread en bull put spread) van “Iron Condor”. Het is dan mogelijk om:

 • verschillende aantallen call spreads en put spreads te openen (“scheve “Iron Condor”)
 • één vleugel eerder of later te openen dan de ander
 • hogere premies te realiseren door intraday beweging van koersen
 • verschillende vleugels gemakkelijker apart te sluiten

Plaatsen van een Iron Condor op de beurs

In het vorige hoofdstuk hebben we bepaald, bij welke uitoefenprijzen u put opties en call opties zult schrijven. We hebben ook afgesproken, dat u (bij opties op de AEX) geschreven puts zult beschermen met gekochte puts 10 punten beneden de uitoefenprijs van de geschreven puts. En u beschermt geschreven calls met gekochte calls 10 punten boven de uitoefenprijs van geschreven calls.

Nu gaat u deze opdrachten daadwerkelijk uitvoeren.

Call spread en put spread apart openen. Bij sommige Amerikaanse brokers (zoals ThinkorSwim) is het mogelijk om een “Iron Condor” in één opdracht te openen en te sluiten. U weet dan in één trade waar u aan toe bent. Maar we geven de voorkeur aan aparte uitvoering  van de call spread en de put spread als combinatie orders. Dat is mogelijk bij elke broker, ook Alex en Binck.

Maak gebruik van intra-day fluctuaties. Als u een spread inlegt, ziet u de laatste koersen van betreffende opties. U berekent de premie van de totale spread en u legt een limietwaarde in. De door u te vragen limietwaarde van de spread is gelijk aan of iets hoger dan de geboden credit premie van de spread. U maakt gebruik van intra-day fluctuaties van onderliggende koersen om eventueel meer te ontvangen dan de waarde van het moment.

Als de gevraagde limietwaarde niet wordt bereikt probeert u het de volgende dag nog een keer. En als koersen zich tegen u keren, kunt u altijd nog uitoefenprijzen van opties aanpassen.Veel Succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

PS: Dit artikel gaat vooral over openen van “Iron Condor” posities. Dat is relatief eenvoudig. Maar als u winst wilt maken met optie constructies, dan moet u een expert worden in sluiten van optie posities. Zie de zeven krachtige closing strategieën in:
Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode“.