Wat zijn opties

Het doel van opties. Met handelen in opties kun je profiteren van stijgingen, dalingen en stabilisatie van koersen. Ook kun je extra inkomen verwerven op aandelen die je bezit. Ook kun je opties inzetten als bescherming tegen koersdaling. Wat zijn opties? Opties zijn boeiende belegging instrumenten met winstpotentieel.

Een optie is een recht. Opties geven de koper het recht (geen plicht) om een vaste hoeveelheid van een aandeel of obligatie (de “onderliggende waarde”) te kopen of te verkopen tegen een vaste koers tot een bepaalde datum.

Call opties en put opties. Een optie is een recht (niet een plicht) om een aandeel of index vóór of op een gespecificeerde datum voor een vaste prijs te kopen of te verkopen. Een call optie is het recht om een aandeel of index te kopen, terwijl een put optie het recht is om een aandeel of index te verkopen. De investeerder, die een call optie of put optie koopt (“open buy”), is de koper. De investeerder, die de call optie of put optie verkoopt (“open sell”), is de verkoper of “schrijver”.

Als voorbeeld nemen we de Call AEX JAN 2016 460. Als u deze optie koopt dan:
–   heeft u het RECHT
–   om 100 (CONTRACT HOEVEELHEID)
–   “aandelen” AEX (ONDERLIGGENDE WAARDE) te kopen
–   voor € 460 (UITOEFENPRIJS  of “STRIKE”)
–   tot de derde vrijdag van januari 2016 (LOOPTIJD TOT EXPIRATIE)

Onderliggende waarde van opties. Wat zijn opties? Opties zijn “derivaten” omdat de waarde van een optie contract wordt afgeleid van een onderliggende waarde. En onderliggende waarden kunnen zijn: aandelen en indexen (en soms ook obligaties, valuta of grondstoffen). De waarde van een optie fluctueert als de prijs van de onderliggende waarde op en neer gaat. Maar de waarde van een optie is ook afhankelijk van andere factoren zoals volatiliteit, expiratiedatum, rentetarieven en dividenden.

Looptijd van opties. De looptijd geeft aan hoe lang de koper van een optie van zijn recht gebruik kan maken, om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Na de expiratiedatum heeft een optie geen waarde meer en houdt op te bestaan. Opties op aandelen en index opties expireren op de derde vrijdag van de betreffende maand.
Opties hebben meestal een maximale looptijd van één, twee, drie, zes, negen of twaalf maanden. Daarnaast zijn er meerjarige opties, die een looptijd tot vijf jaar hebben.  En sinds enige tijd zijn er ook opties met een looptijd van een week.

Kopen en verkopen van opties. Men kan opties kopen en verkopen. Verkopen van opties heet ook wel “schrijven” van opties.
Kopen van een optie geeft de koper het recht om een aandeel of obligatie op of voor een bepaalde datum voor een vaste prijs te verhandelen. Voor dit recht moet de koper van de optie een prijs betalen: de “optie premie”.
Verkopen van een optie geeft de verkoper de plicht om een aandeel of obligatie op of voor een bepaalde datum voor een vaste prijs te verhandelen, mits de koper van de optie dit wenst te doen. Voor het aangaan van deze verplichting ontvangt de verkoper een prijs: de “optie premie”.

Levering tegen “strike” prijs. Als je een optie verkoopt (“schrijft”) ben je verplicht om de onderliggende waarde te leveren voor de uitoefenprijs (“strike”) van de optie, als de koper van de optie zijn of haar recht uitoefent om de optie uit te voeren.

Verschillende “strikes”. Er zijn opties beschikbaar met verschillende uitoefenprijzen (“strikes”), die de waarde vertegenwoordigen van het onderliggende aandeel of de onderliggende index.

Koper heeft “debit” positie. Als een optie wordt gekocht, wordt de koper een debiteur (krijgt een “debit” positie). De koper betaalt de prijs van het optiecontract, en het bedrag wordt bewaard door de broker.

Verkoper heeft “credit” positie. Als een optie wordt verkocht (“geschreven”), wordt de verkoper een crediteur (krijgt een “credit” positie). De verkoper ontvangt de prijs van het optiecontract, maar dit bedrag wordt bewaard door de broker.

Optieprijs heet “premium”. De prijs van een optie wordt ook wel optiepremie (“premium”) genoemd. De optiepremie bestaat uit intrinsieke waarde, tijdswaarde en volatiliteit.

Optie “class”. Opties (calls of puts) met dezelfde onderliggende waarde worden een optie klasse (“class of options”) genoemd. Voorbeeld: alle call opties van de AEX vormen een optie klasse.

Optie serie. Alle opties van één optieklasse met dezelfde uitoefenprijs worden een optie serie genoemd. Voorbeeld: alle call opties van de AEX met een uitoefenprijs van 360 vormen een optie serie.

De meeste opties expireren zonder waarde. De meeste opties worden nooit uitgeoefend en worden gesloten vóór de expiratiedatum. En als opties expireren is dat meestal zonder waarde. Dit is een belangrijk kenmerk van opties, dat gebruikt wordt voor winstgevende optie strategieën zoals de Iron Condor Methode.

PS: we gebruiken vaak Engelse termen in onze Nederlandse teksten over opties, omdat de beste optie brokers gebruik maken van Amerikaanse computer systemen (“platforms”). En deze platforms werken uitsluitend met Engelse termen.

Veel succes,

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

Beginnen met opties

Beginnen met opties is eerst kennis en ervaring opdoen door paper traden …

Opties begrijpen kost tijd en ervaring. Als u wilt beginnen met opties en zeker met een geavanceerde optie strategie als de “Iron Condor”, dan ligt het voor de hand dat u al enige kennis en ervaring hebt met kopen en verkopen van enkelvoudige call opties en put opties. Vooral beleggen met put opties vergt enige tijd voordat u begrijpt hoe het werkt. Ik heb er zelf jaren over gedaan om een gevoel te krijgen voor de werking van de put optie.

Als u geen kennis en ervaring hebt met opties, raad ik u aan om eerst de volgende stappen te doorlopen:

 1. Lezen en leren. Eerst een boek lezen of een goede cursus volgen over opties. Lees ook de andere artikelen onder “Opties voor Beginners”.
 2. “Paper traden”. De veilige manier om te beginnen met opties is ervaring opdoen met een “paper trading” account van een goede broker. “Paper traden” is handelen met een dummy account. Alles is hetzelfde als bij het gewone platform, maar u handelt niet met echt geld maar met “Monopoly” geld. Zo kunt u oefenen en naar harte lust van alles uitproberen en alle fouten maken die in deze manual zijn beschreven, zonder dat het u een cent kost (of oplevert). En u heeft ook geen last van uw emoties, want u loopt geen enkel risico.
 3. Enkelvoudige opties kopen. U  gaat echte call opties en put opties kopen om te ervaren hoe de prijs fluctueert met de koers van de onderliggende waarde. U gaat ook zien wat de prijs van Uw opties doet naarmate de expiratiedatum nadert.  En wat heel belangrijk is: U gaat emoties ervaren en adrenaline voelen als de prijs sterk stijgt of daalt. En ik weet dat het juist die emoties zijn die ervoor zorgen dat u verkeerde beslissingen neemt als het spannend wordt en risico’s toenemen.  Dus ga oefenen met een beetje geld dat u mag verliezen.
 4. Enkelvoudige opties schrijven. De één na laatste stap van de voorbereiding is dat u opties gaat verkopen (schrijven). Hierbij loopt u grote risico’s, dus Uw broker zal u vragen om een “margin” te reserveren. Dat is een bedrag dat dient om de broker geen risico te laten lopen. Hier is de valkuil dat u veel risico neemt om veel winst te maken, maar dat uw hele margin opgesoupeerd kan worden en u met een stevig verlies blijf zitten.  Elke goede optie belegger heeft dit meegemaakt en noemt dit “leergeld”. Begin ook hier met een klein bedrag dat u mag verliezen. En dekt uw geschreven opties af met een gekochte “long” optie.
 5. “Paper traden” met de Iron Condor. De laatste voorbereidende stap is dat u gaat oefenen met “Iron Condors” in een dummy account. Brokers als Lynx en ThinkorSwim geven u een aparte “paper trade” account.

En als u goed bent voorbereid gaat het echte werk beginnen. Veel succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

De meest winstgevende optie methode

Wat is een winstgevende optie methode. Dat is een optie belegging strategie, die over een lange periode een hoog gemiddeld rendement oplevert. Je kunt met terugwerkende kracht elke optie methode uitproberen op de historische koersontwikkeling. Dat heet “backtesten”. En dan komt de Iron Condor als uitstekende optie strategie uit de bus. Een rendement van 46% per jaar is gehaald met backtesten, zonder aanvullende informatie te gebruiken.

Een Iron Condor is een neutrale strategie, die wordt uitgevoerd als je speculeert dat koersen niet sterk zullen stijgen of dalen. Koersen bewegen in een “trading range”. De Iron Condor is zeer geschikt gebleken tijdens de langdurige trading range van 2010.

Voorbeeld van een Iron Condor:

– Kopen van een call AEX JAN 2016 470
– Verkopen van een call AEX JAN 2016 460
– Verkopen van een put AEX JAN2016 420
– Kopen van een put AEX JAN 2016 410

Deze optie strategie levert een hoog rendement per maand, zolang de koers van de AEX beweegt tussen 420 en 460. En als de koers van de AEX in de buurt komt van een van deze grenzen moet je de opties doorrollen. Lees verder door hier te klikken…

E-book. Voor alles over succesvol te handelen in Iron Condors zie het e-book:Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode Hier vind u alle informatie over goede indexen om in te beleggen, hoe risico te beperken, hoe provisies te verlagen, hoe en wanneer in te stappen, uit te stappen en door te rollen, en welke valkuilen u beslist moet vermijden. Plus een maandelijkse checklist van alle activiteiten.

Optie trading psychologie

Kennis en begrip van psychologie van trading is nodig om succesvol te traden. Mensen nemen van nature verkeerde beleggingsbeslissingen. Daarom verliest 85% van alle amateur beleggers zelfs bij stijgende indexen, en verliest 95% van alle amateur daytraders in korte tijd minstens de helft van het beschikbare risico kapitaal.

We zullen een aantal succesfactoren van beleggen en traden behandelen, inclusief menselijke eigenschappen die succes in de weg staan, en mogelijke oplossingen om problemen te voorkomen.

Succesfactor 1: Beleggen en traden met een systeem…

Als het brein eenmaal door emotie wordt gegrepen, wordt rationeel denken en het proces van informatieverwerking geblokkeerd. Het grootste probleem is dat bij sterke emoties de risico’s worden onderschat.  In elke fase van prijsontwikkeling op de beurs overheersen verschillende emoties:

 • Hoop of achterdocht bij lage koersen
 • Trots en eigenwaan als de koers van een gekocht aandeel gaat stijgen
 • Liefde als de koers verder stijgt
 • Euforie bij grote winst (op de top van de markt): “bijkopen”! (en spijt en angst om een trade te missen als je het aandeel nog niet bezit: “kopen”)
 • Twijfel als koersstijging gaat haperen
 • Ongeloof als de koers verder wegzakt
 • Ontkenning of angst als uw mooie aandeel op verlies staat
 • Paniek en wanhoop als u besluit om te verkopen (op de bodem van de markt)

angst-en-hebzucht-in-trading

Deze emoties leiden vaak tot verkeerde beslissingen. We kennen alleen nog vechtgedrag (bij de sterke emotie spijt) en vluchtgedrag (bij de sterke emotie paniek). Het is dan noodzakelijk om een systeem te hebben en om discipline te hebben om dat systeem te volgen. En ga praten over uw systeem als emoties oplaaien, om weer in uw hoofd te komen.

Succesfactor 2: Laag kopen en hoog verkopen…

Door paniek en wanhoop hebben mensen de neiging om op de bodem van de markt te verkopen en door angst om een trade te missen hebben mensen de neiging om op de top van de markt te kopen. Het effect van deze emoties is duidelijk: verlies. Als iedereen (inclusief je kapper) praat over beleggen dan is de markt op zijn hoogtepunt. En als de Telegraaf met grote koppen aankondigt dat de beurs in paniek is dan is waarschijnlijk de bodem bereikt. Gelukkig zijn er enkele krachtige technieken om negatieve gevolgen van angst en paniek te voorkomen:

 • Gouden regels voor aandelen. Bij aandelen is het een goede gewoonte om niet eerder dan 3 maanden na een bodemprijs te kopen en om 15– 20% onder de hoogste koers weer te verkopen (door gebruik te maken van een automatische trailing stoploss). Dit principe is de basis van de belegging methode van François Franken. Je koopt laag in opgaande trend, en je voorkomt dat je meer dan 20% kunt verliezen.
 • Bij optie constructies (zoals de “Iron Condor” methode) wordt in dit e-book een vaste techniek beschreven voor openen en sluiten van posities. Openen van posities gebeurt met duidelijke regels, en sluiten gebeurt zonder waarde bij expiratie, of met vooraf geprogrammeerde stoploss. Handelen zonder emotie!
 • Ook bij traden in futures is het zaak om altijd te werken met een automatische target en automatische stoploss. In dit e-book gebruiken we futures als verzekering bij “Iron Condor” posities.

Succesfactor 3: Verliezen beperken en winsten laten lopen…

Een van de belangrijkste gouden regels voor traders is om verliezen te beperken en om winsten te laten oplopen (Engels: “cut your losses and let your profits run…”). Maar wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mensen extra risico’s nemen bij verlies en zeer behoudend zijn bij winst. Vooral daytraders weten uit ervaring hoe moeilijk het is om uit een verliesgevende positie te stappen. Je geeft daarmee toe dat je de trend verkeerd hebt ingeschat. En fouten toegeven is moeilijk, vooral voor mannen. Ook voor dit foutief risico management zijn gelukkig diverse oplossingen:

 • Winst laten lopen: het is een bewezen methode om bij twee posities (aandelen, long opties of futures) één positie te verkopen bij een kleine winst (van bijvoorbeeld 50 – 100 euro) en de andere positie een trailing stop mee te geven (van dezelfde 50-100 euro) in combinatie met een zeer ruime target (van bijvoorbeeld 500 – 1000 euro). Na een kleine beweging van de beurs wordt èn winst gemaakt èn geen verlies meer geleden èn kans gemaakt op een forse tweede winst.
 • Verlies beperken: vraag je bij een verliesgevende positie af of die het waard zou zijn nu te kopen. Als het antwoord nee is , dan verkopen.
 • Emotionele beslissingen voorkomen: bij alle strategieën geldt dat een eenmaal ingenomen stoploss of target niet meer veranderd wordt (op basis van emotie). Omdat dit extreem moeilijk blijkt te zijn raad ik traders soms aan om na het innemen van een weloverwogen positie een uurtje te gaan hardlopen om emoties “los te laten”.

Succesfactor 4: Goede verkooptiming is belangrijker dan keuze van juiste aandeel…

Beginnende traders denken meestal dat succes op de beurs vooral afhankelijk is van het kiezen van juiste aandelen, indexen en opties op het juiste moment. Maar alle marktkennis zit op elk moment al besloten in de prijs van beleggingsinstrumenten. Daarom is het zo moeilijk voor beleggingsadviseurs om winstgevende adviezen te geven en voor fondsbeheerders om de index te verslaan. Ervaren traders weten dat succes vooral afhankelijk is van verkopen op het juiste moment, in combinatie met professioneel risico management. Dit e-book legt uit dat we niet veel tijd besteden aan research van aandelen, indexen en opties, maar we besteden zeer veel aandacht aan ontwikkeling en keuze van een succesvolle exit strategie.

Succesfactor 5: Professioneel risicomanagement…

Vrijwel elke trader heeft een aantal keren teveel risico genomen en daardoor veel verloren. De emotie die hier een rol speelt is overdreven zelfvertrouwen. Maar als je 50% verliest moet je 100% winst maken om weer break-even uit te komen. En 100% winst maken kost normaal jaren. Maar de meeste traders gaan extra risico nemen om verlies snel goed te maken. Het effect is dat ze nog meer verliezen. Ervaren en succesvolle traders werkendaarom intensief aan risicomanagement om verlies tot een minimum te beperken:

 • Posities innemen die per stuk niet meer dan een klein verlies kunnen veroorzaken (Engels: ”position sizing”)
 • Altijd werken met een stoploss
 • Posities “hedgen” (verzekeren) met een tegengestelde positie
 • Voorzichtig zijn met flexibele margins (Lynx, Interactive Brokers)
 • Werken met een logboek of journaal, om jezelf hard te confronteren met risicovol gedrag

risico-management

Het winst/risico profiel van een “Iron Condor” positie is ongunstig: de potentiële winst is kleiner dan het potentiële verlies. Daarom geven we in het e-book (Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode) veel aandacht aan risico management, waarbij alle bovenstaande adviezen aan de orde komen.

Succesfactor 6: Ervaring met verlies…

Discipline bij traden is vergelijkbaar met discipline bij afvallen. Er is een sterke emotionele drijfveer nodig om gedisciplineerd en consequent het juiste gedrag te vertonen:

 • Bij  afvallen is de kans op ernstige ziekte ten gevolge van overgewicht een effectieve drijfveer om gezonder te eten en meer te bewegen. Maar eerst moet men ervaren hoe vervelend het is om te lijden onder overgewicht
 • Bij beleggen en traden is de emotie van het lijden van een groot verlies een uitstekende drijfveer om aan risico management te doen en gedisciplineerd een vaste methode te volgen

Als er geen sterke emotionele ervaring als drijfveer is, dan is de kans groot dat je bij de eerste de beste verleiding terugvalt in oude gewoontes. Dus als je gaat traden moet je eerst je doel en werkmethode nog eens doorlezen, en ook de emotie voelen van het laatste grote verlies op de beurs. Dat verlies wil je in ieder geval voorkomen!

Samenvattend

Als je alle menselijke emoties bij elkaar optelt, die verliezen op de beurs in de hand werken, dan is de gemiddelde belegger en trader gedoemd te mislukken op de beurs. Dit is precies de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek bij Binck, waaruit bleek dat weinig amateur beleggers en traders winst maken. Het is daarom zaak om een goede bewezen methode te kiezen en gedisciplineerd vast te houden aan die methode.

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl