Tips en voorbeelden van traden met Iron Condor optie constructies

Perfecte Iron Condor trading markt

Voor Iron Condor trading is de beste marktsituatie een zijwaartse markt en hoge volatiliteit. Deze combinatie resulteert in hoge winst in relatief korte tijd.

 • Aandelenmarkt beweegt 80% van de tijd zijwaarts, in ieder geval vóór 2012. Daarom is een “Iron Condor” een belangrijke optie strategie voor beleggers, die de afgelopen jaren op hun handen hebben gezeten (of geld hebben verloren)
 • Een hoge volatiliteit (“implied volatility”) levert een hoge optiepremie op en daardoor een hoog winstpotentieel.

Voor Iron Condor trading was 2011 moeilijker dan 2010. We zagen al dat 2010 een relatief gemakkelijk jaar was om winst te maken met Iron Condor trading. Maar 2011 was moeilijker:

 •  De eerste helft van 2011 liet een dalende trend zien met lage volatiliteit (VIX tussen 15 en 22)
 • In de eerste week van augustus maakt AEX een dramatische val en steeg VIX
 • Gelukkig werd volatiliteit in augustus hoog (VIX tussen 30 en 45), zodat in de rest van 2011 winst gemaakt kon worden met zeer brede “Iron Condors”
 • In december 2011 daalde VIX weer naar een range tussen 20 en 30. Zie de volgende grafiek.

 

In bovenstaande grafiek wordt gebruik gemaakt van VIX als volatiliteit indicator. VIX is een zeer goede indicator van gemiddelde “implied volatility” van opties op S&P500 index. VIX heeft een zeer hoge correlatie met VAEX (volatiliteit indicator van AEX) en daarom kunt u VIX gebruiken als volatiliteit indicator voor AEX.

In het e-book “Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode” wordt uitvoerig beschreven hoe u zich kunt indekken tegen dergelijke plotselinge koersontwikkelingen bij Iron Condor trading.

Succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

Volatiliteit

Door: Joost van der Laan, Ermelo, 19 juni 2012.

Volatiliteit van opties is een van de belangrijkste begrippen bij handelen in opties. En als u volatiliteit begrijpt en u die kennis toepast, kunt u betere beslissingen nemen en zal het rendement toenemen van uw beleggingen met opties.

Wat is volatiliteit

Volatiliteit is de beweeglijkheid van de koers van een aandeel of index. Volatiliteit is een maatstaf voor:
•    het gebied (“range”) tussen hoogste koers en laagste koers
•    waarbinnen een koers waarschijnlijk zal bewegen
•    binnen bepaalde tijd.
Soms zal de koers van een aandeel of index een tijd in een nauwe band bewegen. In dat geval is sprake van lage korte termijn volatiliteit. En daarna breekt de koers uit naar beneden of boven met een sterke trend, zodat sprake is van hoge volatiliteit.

Historische volatiliteit

Historische volatiliteit van een aandeel of index is de beweeglijkheid van prijsbewegingen ten opzichte van een gemiddelde waarde, gedurende een bepaalde aantal dagen in het verleden. De beweeglijkheid wordt gemeten door de standaarddeviatie.
Er zijn ingewikkelde methodes om de historische volatiliteit te meten, maar de volgende eenvoudige methode is een redelijke benadering van historische volatiliteit:
Volatiliteit = (hoogste koers – laagste koers) / (hoogste koers + laagste koers) / 2.
De koersuitslagen zijn bijvoorbeeld: 78, 81, 83, 75, 90, 76 en 78. De berekening is dan:
(90-75 = 15)  / ((90+75)/2 = 82,5) = 18,2%

“Implied volatility” is inschatting van toekomstige volatiliteit

Hoe hoger de volatiliteit (beweeglijkheid) van de onderliggende waarde van een optie, hoe groter de kans dat er iets gebeurt in het voordeel van de koper van een optie. Voor die grotere kans zal de koper een hogere prijs moeten betalen. Bij hoge volatiliteit van de onderliggende waarde is de kans ook groter dat er iets gebeurt in het nadeel van de koper van een optie, maar dat risico is beperkt tot de aanschafprijs van de optie. Verlies op een optie bij een negatieve beweging is beperkt, terwijl de winst bij een positieve beweging ongelimiteerd is.
Een verkoper van een optie neemt grotere risico’s, als de volatiliteit van de onderliggende waarde groot is. Een verkoper van een optie heeft beperkte winstmogelijkheden (de premie van de verkochte optie), terwijl verlies mogelijkheden onbeperkt zijn. Bij hoge volatiliteit zal de verkoper dus een hogere premie vragen voor de verkochte optie.

De marketmaker bepaalt de “implied volatility”. “Implied volatility” is een indicator van u verwachte toekomstige prijsvolatiliteit van de onderliggende waarde (van u aandeel of index), die meestal wordt bepaald door de “market maker”. Als  “implied volatility” van een optie laag is, dan is tijdswaarde gering en wordt het optiecontract verkocht voor een lagere prijs dan de theoretische waarde. Als “implied volatility” van een optie hoog is, dan is tijdswaarde hoog en wordt het optiecontract verkocht voor een hogere prijs dan de theoretische waarde.
We kunnen ook zeggen dat “implied volatility” van een optie het verschil is tussen werkelijke prijs en theoretische waarde van een optie. Hierbij wordt de theoretische waarde van een optie vooral bepaald door:
•    huidige koers van de onderliggende waarde (van het aandeel of index)
•    uitoefenprijs (“strike price”) van de optie
•    aantal dagen tot expiratiedatum van de optie

Black-Scholes formule. Voor de berekening van de theoretische waarde van een optie gebruikt men meestal de zogenaamde  “Black-Scholes” formule. Nieuwer zijn de Amerikaanse binomiale optie prijs modellen.
Als we alle variabelen van een optie en onderliggende waarde in het Black-Scholes model invullen behalve de volatiliteit, en we de uitkomst van de formule vergelijken met de huidige optieprijs, kunnen we met het verschil de verwachte volatiliteit bepalen.
Meestal is “implied volatility” groter dan historische volatiliteit, omdat het voor optie-handelaren onzeker is of toekomstige volatiliteit hetzelfde blijft als historische volatiliteit.

Volatiliteit biedt kansen om te traden

Waarom is “implied volatility” zo belangrijk voor optie handelaren? Omdat “implied volatility” een belangrijk onderdeel uitmaakt van de prijs van een optie. Opties kunnen het best worden gekocht als volatiliteit laag is, en opties kunnen het best worden verkocht als volatiliteit hoog is.
Als u bijvoorbeeld een call optie koopt met hoge “implied volatility”, dan kan de prijs van die call optie dalen bij lagere “implied volatility”, ook als de koers van de onderliggende waarde stijgt.

Volatiliteit soms sterker dan prijsverandering. Het is daarentegen ook mogelijk om een optie te kopen, waarvan de waarde stijgt bij toenemende “implied volatility”, ondanks het feit dat de koers van de onderliggende waarde de “verkeerde” kant op gaat. En als de koers van de onderliggende waarde de goede kant opgaat, kan de prijsstijging van de optie spectaculair zijn.
Voordat u een optie koopt of verkoopt kunt u bepalen of het optie contract goedkoop of duur is. Daarvoor gebruiken we “implied volatility” van de optie. Als “implied volatility” laag is, dan is de optie in principe een koopje en gaan we bij voorkeur “long”. Als “implied volatility” hoog is, dan verkopen of schrijven we de optie bij voorkeur: we gaan “short”.

Gemiddelde volatiliteit is 20%. Over het algemeen wordt volatiliteit lager dan 18% gezien als laag (dus opties kopen), een volatiliteit van 20% is gemiddeld, en een volatiliteit hoger dan 25% wordt gezien als hoog (opties verkopen).
Het is tegenwoordig ook mogelijk om rechtstreeks te handelen op de VIX. Er kan bijvoorbeeld met turbos’ op VIX futures worden ingespeeld.
Er zijn ook mooie kansen om te traden met opties, als er een lage correlatie is tussen prijsvolatiliteit van de onderliggende waarde van een optie (historische volatiliteit van een aandeel of index) en “implied volatility” van de bijbehorende opties.

Indicatoren voor volatiliteit

Vega geeft de relatie tussen volatiliteit en optie premie
Volatiliteit heeft grote invloed op de prijs (premie) van een optie. Vega is een ratio die aangeeft hoe snel optiepremies veranderen bij stijging of daling van volatiliteit. Vega van bijvoorbeeld 2,0 houdt in dat de optiepremie met 2 euro stijgt als volatiliteit toeneemt met 1%.

VIX is een indicator van volatiliteit van de S&P500
VIX is een indicator van volatiliteit van de markt en gebruikt de S&P500 index als onderliggende waarde. VIX wordt vaak gebruikt als indicator van nervositeit in de markt. In het algemeen stijgt VIX bij een dalende markt en daalt VIX bij een stijgende markt. Een stijgende VIX betekent dat optie premies stijgen en dalende VIX betekent dat optie premies dalen. En dat geldt tegelijkertijd voor premies van call opties en premies van put opties.

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

PS: Heeft u het e-book ” Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode” al gelezen? Klik hier…

De meest winstgevende optie methode

Wat is een winstgevende optie methode. Dat is een optie belegging strategie, die over een lange periode een hoog gemiddeld rendement oplevert. Je kunt met terugwerkende kracht elke optie methode uitproberen op de historische koersontwikkeling. Dat heet “backtesten”. En dan komt de Iron Condor als uitstekende optie strategie uit de bus. Een rendement van 46% per jaar is gehaald met backtesten, zonder aanvullende informatie te gebruiken.

Een Iron Condor is een neutrale strategie, die wordt uitgevoerd als je speculeert dat koersen niet sterk zullen stijgen of dalen. Koersen bewegen in een “trading range”. De Iron Condor is zeer geschikt gebleken tijdens de langdurige trading range van 2010.

Voorbeeld van een Iron Condor:

– Kopen van een call AEX JAN 2016 470
– Verkopen van een call AEX JAN 2016 460
– Verkopen van een put AEX JAN2016 420
– Kopen van een put AEX JAN 2016 410

Deze optie strategie levert een hoog rendement per maand, zolang de koers van de AEX beweegt tussen 420 en 460. En als de koers van de AEX in de buurt komt van een van deze grenzen moet je de opties doorrollen. Lees verder door hier te klikken…

E-book. Voor alles over succesvol te handelen in Iron Condors zie het e-book:Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode Hier vind u alle informatie over goede indexen om in te beleggen, hoe risico te beperken, hoe provisies te verlagen, hoe en wanneer in te stappen, uit te stappen en door te rollen, en welke valkuilen u beslist moet vermijden. Plus een maandelijkse checklist van alle activiteiten.

Iron Condor traden volgens plan

Om succesvol Iron Condors te handelen heb je een plan nodig. Een goed plan voorkomt dat emoties (zoals angst, hoop en hebzucht) een hoofdrol gaan spelen bij openen en sluiten van posities. Als je een plan hebt dan heb je een voordeel ten opzichte van angst, hoop en hebzucht van andere traders in de markt. Een trading plan voor Iron Condors handelen heeft verschillende aspecten:

 • Basisafspraken
 • Wanneer openen van een “Iron Condor” positie
 • Plaatsen “Iron Condor” posities op de beurs

 Basisafspraken

Maandelijks inkomen. Voor mij is Iron Condors handelen een middel om een maandelijks inkomen te verwerven. Daarom is het belangrijk om elke maand een positie af te laten lopen (te laten expireren) en een nieuwe positie in te nemen. U kunt ook Iron Condors handelen met als doel om uw kapitaal te laten toenemen, dan kunt u winsten herbeleggen in extra “Iron Condors” of andere belegging instrumenten.

 • Basis afspraken over timing en money management zijn: Maximaal 20% van kapitaal. We gebruiken niet meer dan 20% van ons totale werkkapitaal voor “Iron Condors”, en ongeveer 5% (met een minimum van €5000) voor een enkele index
 • 50% openen bij +/- 33 dagen. We besteden maximaal de helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de expiratie week van de vorige maand (ongeveer 33 dagen vóór expiratie)
 • 50% openen bij +/- 14 dagen. We besteden de andere helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de eerste week van de expiratie maand (ongeveer 14 dagen vóór expiratie)
 • Sluiten bij 80% winst. We sluiten “Iron Condor” posities als we 80% van de maximale winst hebben gehaald
 • 100% sluiten bij 3 dagen. We sluiten posities  uiterlijk op de dinsdag van de expiratie week (3 dagen vóór expiratie)

Iedere maand. U wilt niet elke maand inschatten of ontwikkeling van beurzen gunstig is of niet. Bij aandelen is het belangrijk om een stijgende trend te pakken en liquide te gaan bij een dalende trend. Bij “Iron Condors” is in principe elke maand geschikt (maar niet gelijk!).

80%-90% kans op winst. “Iron Condor” traden is gebaseerd op kansberekening, en u kiest posities met een kans op winst van 80%-90%. Dat blijkt in praktijk de beste mix op te leveren van winst en risico. Een winstkans van 80%-90% betekent dat u in één jaar kans heeft op:

 • tien of elf winstgevende maanden
 • een of twee verliesgevende maanden (tenzij u posities tijdig aanpast)

Systematische werken volgens plan. Het “Iron Condor” systeem werkt goed als u werkt met een vast plan van afspraken, en als u dat plan systematisch volgt zonder emoties. Dit plan wordt in volgende paragrafen gedetailleerd uitgelegd.

Let op valkuilen. Motivatie en uitwerking van deze afspraken zullen we nog gedetailleerd behandelen. Ook psychologische valkuilen komen aan de orde in hoofdstuk 8. Alle valkuilen zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring!

Volgens Einstein “is alle kennis gebaseerd op ervaring, de rest is niet meer dan informatie”.

Wanneer openen van een Iron Condor positie

Posities spreiden over de maand. In hoofdstuk 6 is al geadviseerd om openen van “Iron Condor”posities te spreiden, zodat u bij het kiezen van “strike” prijzen van opties rekening kunt houden met stijgende en dalende markten. En bij basisafspraken in de vorige paragraaf is dit advies toegespitst:

 • 50% openen bij +/- 33 dagen. U besteedt de helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de expiratie week van vorige maand (ongeveer 33 dagen vóór expiratie)
 • 50% openen bij +/- 14 dagen. U besteedt de andere helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de eerste week van expiratie maand (ongeveer 14 dagen vóór expiratie)

En als u een groter aantal posities inneemt is het gunstig om nog meer te spreiden en elke week (tussen 33 en 14 dagen vóór expiratie) posities te openen.

Dag van de week. In principe is elke dag van de week geschikt om “Iron Condor”posities te openen. Voor beleggers met een vaste baan is het prima om in het weekend nieuwe posities op te geven aan de broker. Er is ook een professionele optie specialist die een lichte voorkeur heeft voor woensdag, omdat historisch gezien op die dag de markt het rustigst is.

GTC limietorder opgeven. Als een trader de dag van opening van een “Iron Condor” positie heeft gekozen, is het  beste moment om een “Iron Condor” positie te openen: een ongewone incidentele stijging van volatiliteit.

 • Volatiliteit is vaak hectisch in het eerste uur van de trading dag
 • Volatiliteit gaat ook vaak omhoog direct voor een belangrijk nieuwsbericht, waarbij volatiliteit weer daalt als het nieuws door de markt is verwerkt
 • Ook als er geen duidelijk belangrijk nieuws op komst is, loont het vaak de moeite om desnoods een aantal dagen te wachten op een gunstig moment met hogere volatiliteit.

De strategie van openen van een “Iron Condor” positie bij incidentele verhoging van volatiliteit is eenvoudig toe te passen, door een GTC (good till cancel) limit order op te geven die bijvoorbeeld 10% gunstiger is dan de huidige marktprijs, en deze order een aantal dagen tijd te geven. Als de koers vervolgens de “verkeerde” kant op beweegt (lagere optie premies) dan is het niet bezwaarlijk om “strike” prijzen mee op te schuiven tot weer voldoende premie wordt opgehaald.

“Iron Condor” vleugels simultaan of apart. Het is mogelijk om vier verschillende opties van een “Iron Condor” in één trade uit te voeren. Ik geef echter de voorkeur aan apart openen en sluiten van twee vleugels (bear call spread en bull put spread) van “Iron Condor”. Het is dan mogelijk om:

 • verschillende aantallen call spreads en put spreads te openen (“scheve “Iron Condor”)
 • één vleugel eerder of later te openen dan de ander
 • hogere premies te realiseren door intraday beweging van koersen
 • verschillende vleugels gemakkelijker apart te sluiten

Plaatsen van een Iron Condor op de beurs

In het vorige hoofdstuk hebben we bepaald, bij welke uitoefenprijzen u put opties en call opties zult schrijven. We hebben ook afgesproken, dat u (bij opties op de AEX) geschreven puts zult beschermen met gekochte puts 10 punten beneden de uitoefenprijs van de geschreven puts. En u beschermt geschreven calls met gekochte calls 10 punten boven de uitoefenprijs van geschreven calls.

Nu gaat u deze opdrachten daadwerkelijk uitvoeren.

Call spread en put spread apart openen. Bij sommige Amerikaanse brokers (zoals ThinkorSwim) is het mogelijk om een “Iron Condor” in één opdracht te openen en te sluiten. U weet dan in één trade waar u aan toe bent. Maar we geven de voorkeur aan aparte uitvoering  van de call spread en de put spread als combinatie orders. Dat is mogelijk bij elke broker, ook Alex en Binck.

Maak gebruik van intra-day fluctuaties. Als u een spread inlegt, ziet u de laatste koersen van betreffende opties. U berekent de premie van de totale spread en u legt een limietwaarde in. De door u te vragen limietwaarde van de spread is gelijk aan of iets hoger dan de geboden credit premie van de spread. U maakt gebruik van intra-day fluctuaties van onderliggende koersen om eventueel meer te ontvangen dan de waarde van het moment.

Als de gevraagde limietwaarde niet wordt bereikt probeert u het de volgende dag nog een keer. En als koersen zich tegen u keren, kunt u altijd nog uitoefenprijzen van opties aanpassen.Veel Succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

PS: Dit artikel gaat vooral over openen van “Iron Condor” posities. Dat is relatief eenvoudig. Maar als u winst wilt maken met optie constructies, dan moet u een expert worden in sluiten van optie posities. Zie de zeven krachtige closing strategieën in:
Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode“.

Valkuilen optie trading

VIJF GEVAARLIJKE VERLEIDINGEN

Fouten maken is goed. Fouten zijn belangrijke leerervaringen. Als u begint te traden met opties dan hoop ik voor u dat u een paar keer verlies lijdt door een forse blunder. Natuurlijk kunt u het beste verlies lijden tijdens “paper-traden” (met een simulatie account) of tijdens het echte traden met een zeer kleine inzet. Die ervaringen zullen u helpen om in de toekomst uw risico’s beter in te schatten, en in het midden van de strijd (vooral met uw eigen emoties) juiste beslissingen te nemen.

Toch zal ik u laten zien welke 5 fouten u beter niet kunt maken. Al deze fouten (“verleidingen”) heb ik in het verleden ook gemaakt en ze hebben mij stuk voor stuk geld gekost. Ik maakte deze fouten omdat ik niet goed was voorbereid of omdat ik te eigenwijs was om adviezen van mijn eigen mentoren ter harte te nemen:

 •  Traden/ beleggen op basis van “goede” tips
 •  Veel kapitaal inzetten om veel cash te innen
 •  Traden met goedkope ETF’s
 •  Hoge premies innen met smalle Iron Condors
 •  Dure langlopende opties schrijven (verkopen)

 Als u één van deze verleidingen kunt doorzien en weerstaan, dan nodig ik u uit om kennis te maken met vijf andere nog gevaarlijker verleidingen in Winstgevend beleggen met de Iron Condor Methode 3.1”, inclusief de 10 oplossingen

 Verleiding 1: Traden/beleggen op basis van “goede” tips…

De eerste verleiding voor traders en beleggers is werken zonder systeem. U heeft een “goede” tip gelezen in Uw beleggers vakblad. Of u vindt dat het hoog tijd wordt om weer eens “in te zetten”, terwijl u volgens Uw systeem geen nieuwe positie moet openen. Of uw huidige systeem heeft twee keer achter elkaar verlies opgeleverd en wordt aan de wilgen gehangen. Enzovoort.

Het effect van werken zonder systeem is, dat u gaat meedoen met het kuddegedrag van de gemiddelde trader/belegger, en dat u gaat traden op basis van Uw emoties. De ervaring leert, dat u dan geen mooie resultaten zult boeken. Ik raad u aan om een betrouwbaar systeem te kiezen (zoals de “Iron Condor Methode”) en dat met “papertrading” uit te testen.

Verleiding 2: Veel kapitaal inzetten om veel cash te innen…

Het is verleidelijk om een groot deel van uw kapitaal in te zetten voor “Iron Condors”, omdat dan direct veel optie premie opgehaald kan worden. U ziet de post “cash” op uw accountoverzicht prachtig groeien. Dit is vooral verleidelijk na een periode van lage volatiliteit en een aantal maanden pure winst. U denkt dan waarschijnlijk dat het niet fout kan gaan. Maar dat is meestal het moment dat de beurs een flinke uitschieter naar boven of beneden maakt. En dan heeft u met “Iron Condors” een kleine kans op een groot verlies. En 10% verlies kunt u met 11% winst weer goed maken. Maar bijvoorbeeld 50% verlies vereist 100% winst om weer break-even uit te komen.

Mijn advies is om maximaal 20% van uw beleggingskapitaal in te zetten voor “Iron Condors”, om het verliespotentieel te beperken. En beginners starten met 10%.

Verleiding 3: Traden met goedkope ETF’s…

Vooral Amerikaanse YouTube video’s over “Iron Condors” zullen proberen u te verleiden om “Iron Condors” te openen met goedkope ETF’s op Amerikaanse indexen. Het argument is dat u dan goed uw trades kunt spreiden met zeer weinig werkkapitaal. Vooral SPY en QQQ zijn heel populair bij brokers, omdat u minstens 10 keer zoveel posities moet openen en commissie moet betalen om dezelfde premie op te halen als bij de originele index. Per saldo gaat dan een groot deel van uw winst op aan commissie.

Mijn advies is om te handelen met “Iron Condors” op AEX, en eventueel te spreiden met posities op Amerikaanse indexen (vooral SPX, NDX en RUT). Uw commissies zijn dan 2-3% voor openen en 2-3% voor sluiten van gehele “Iron Condors”.

Verleiding 4: Hoge premies innen met smalle “Iron Condors”…

Het lijkt zeer aantrekkelijk om uitoefenprijzen te kiezen met hoge premies, zodat u 30-40% winst in een maand kunt halen. In Amerikaanse literatuur heten ze “low probability” posities, omdat de kans op winst gering is. Het risico is zeer hoog zodat u zeer waarschijnlijk met een strop komt te zitten.

Alleen als u zeer bedreven bent in “hedging” (verzekeren) van put spreads en call spreads, en als u dagelijks uw posities kunt bewaken, kan het lucratief zijn om met “Iron Condors” met extra hoge premies te werken.

Voor alle andere traders geldt: per put spread en per call spread zijn optie premies maximaal 10% van bruto margin.

Verleiding 5: Dure langlopende opties schrijven (verkopen)…

Als volatiliteit (VIX of VEAX) laag is en optiepremies tegenvallen, is het verleidelijk om “Iron Condors” te openen met opties met een looptijd langer dan een maand. Geschreven opties leveren dan een hogere premie dan opties met een korte looptijd. Er zijn echter twee grote nadelen aan deze methode om premies te verhogen:

 • Tijdswaarde van geschreven opties met een lange looptijd is absoluut wel hoog, maar tijdswaarde per dag is lager dan bij opties met korte looptijd. Technisch: de Theta is laag, en dat is ongunstig.
 • Als volatiliteit gaat stijgen, dan zal een hoge optiepremie in absolute zin meer stijgen dan een lage optiepremie. Met andere woorden: bij stijgende volatiliteit worden “Iron Condors” met langlopende opties fors duurder om terug te kopen: verlies neemt sneller toe.

Daarom is het juist bij lage VIX belangrijk om “Iron Condors” te openen met een looptijd van maximaal een maand.

 

Bovenstaande verleidingen zijn manieren om verlies te leiden met “Iron Condors” en andere trading instrumenten. Als u deze verleidingen herkent en als u ze kunt weerstaan, dan heeft u een voorsprong op 90% van andere optie traders. U bent dan klaar om winst te maken.

In Winstgevend beleggen met de Iron Condor Methodeworden adviezen bij alle tien verleidingen verder uitgewerkt tot een compleet money management en risico management systeem.

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

Seminar Iron Condor

De video’s van het Iron Condor seminar zijn nu te zien

Op 14 maart vond het Iron Condor seminar plaats bij RBS in Amsterdam, in samenwerking met WeekendBeleggers. Dit seminar werd door bijna 100 beleggers bezocht.

Er zijn zes video’s gemaakt van mijn presentatie, die u kunt bekijken op deze pagina. Ook de presentatie van Michael Groenewoud van WeekendBeleggers is beschikbaar. Deze video’s zijn een leuke herhaling voor seminar bezoekers, en informatief voor beleggers die het seminar niet hebben meegemaakt. Lees meer