Wat is een Iron Condor

Een Iron Condor bestaat uit de som van twee optie strategieën:

 • Een verticale bull put spread (rechts in tabel)
 • En een verticale bear call spread (links in tabel)

Deze twee spreads worden ook wel “credit spreads” genoemd, omdat elke “spread” netto geld oplevert. Zie het voorbeeld in de tabel.

Iron Condor Tabel

Vier verschillende posities. In het voorbeeld van bovenstaande tabel wordt gehandeld in een Iron Condor op de SPX index. Vier verschillende posities zijn duidelijk te zien in de tabel. Alle vier opties expireren in april 2012. Daarom worden de put spread (rechts  boven in de tabel) en de call spread (links onder in de tabel) “verticale” spreads genoemd. Dit in tegenstelling tot zogenaamde “diagonale” spreads, die werken met opties met verschillende expiratie maanden.

Kans op expiratie 2x 25%. In de tabel worden in de buitenste kolommen ook de kans op expiratie (“Prob. Exp”) getoond. De geschreven put en de geschreven call zijn in dit voorbeeld zo gekozen, dat de kans op expiratie voor de betreffende strikes 25 % is. Dus de kans dat de SPX in april 2012 expireert onder 1065 is 25,2% en de kans dat de SPX in april 2012 expireert boven 1185 is 25,3%.

Kans op verlies. Met deze Iron Condor haalt u $835,- op bij een bruto “margin” van $2.000,-. Dit is zeer verleidelijk voor beginners, maar de kans op verlies is groot. De kans dat de koers van de SPX op expiratie datum ligt tussen 1065 en 1185 is: 100% – 25,2% – 25,3% = 49,5%.

Uitwerking Iron Conder op de AEX. We zullen nu een Iron Condor uitwerken op de AEX. En daarbij maken we gebruik van een krachtige grafiek, die duidelijk de winst of verlies positie demonstreert.

Eén vleugel van de Iron Condor is een “verticale bull put spread”

Het volgende voorbeeld van een “verticale bull put spread” bestaat uit:

 • Verkoop van 4x april 2012 put optie op de AEX met strike 320. De prijs van deze (“short put”) optie is bijvoorbeeld € 2,20 dus ontvangt u 4x € 220,-  = € 880,-.
 • Ter bescherming: koop 4x april 2012 put optie op de AEX met strike 310. De prijs van deze (“long put”) optie is bijvoorbeeld € 1,00 dus betaalt u 4x € 100,- = € 400,-
 • Deze hele transactie levert  € 480,- op. Dit bedrag wordt bijgeschreven op de account, maar u mag er niet aankomen. Dit bedrag plus een aanvullende “margin” dient als zekerheid voor het geval de koers toch gaat zakken en u de short put duur moet terugkopen.

Zolang de koers van de AEX – tot expiratie – boven 320 blijft, kunt u de ontvangen € 480,- behouden. Daarom is dit een “bull spread”: u maakt winst als de koers zal stijgen of gelijk blijven.

De netto “margin” voor deze vertical spread is € 4.000,- minus de ontvangen premie van € 480,-. Dit is tevens het maximale bedrag dat u kunt verliezen.

De witte lijn in de winst-risico grafiek is de waarde van de positie op dit moment. U zou vandaag € 120,- winst kunnen nemen, door de spread terug te kopen voor € 360,- Elke dag schuift de witte lijn op naar de blauwe lijn, die het winst- of verliespotentieel aangeeft op de expiratiedag.

Zie voor uitleg van de winst-risico grafiek de video:  http://ironcondor.nl/winst-risico-grafiek

De andere vleugel van de Iron Condor is een “verticale bear call spread”

Het volgende voorbeeld van een “verticale bear call spread” bestaat uit:

 • Verkoop van 4x april 2012 call optie op de AEX met strike 350. De prijs van deze (“short call”) optie is € 2,80 dus u ontvangt 4x € 280,-  = € 1.120,-.
 • Ter bescherming: koop 4x april 2012 call optie op de AEX met strike 360. De prijs van deze (“long call”) optie is € 0,50 dus u betaalt 4x € 50,- = € 200,-
 • Deze hele transactie levert u € 920,- op. Ook dit bedrag wordt bijgeschreven op de account, en ook dit bedrag wordt vastgezet.

Let op “margin”. Sommige brokers (zoals Binck) vragen een aparte margin voor de put spread en de call spread. Maar er zijn ook brokers (zoals Lynx en ThinkorSwim) die ervan uitgaan dat de koers van een aandeel maar op een plaats kan staan en dat u daarom niet twee keer margin hoeft aan te houden.

Bear spread. Zolang de koers van de AEX – tot expiratie – onder 350 blijft, kunt u de ontvangen € 920,- behouden. Daarom is dit een “bear spread”: u maakt winst als de koers zal dalen of gelijk blijven. Zie grafiek.

De witte lijn in de grafiek is de waarde van de positie op dit moment. U zou vandaag € 380,- winst kunnen nemen, door de spread terug te kopen voor € 540,- Elke dag schuift de witte lijn op naar de blauwe lijn, die het winst- of verliespotentieel aangeeft op de expiratiedag.

Het resultaat van de twee spreads

De volgende grafiek laat het resultaat zien van de combinatie van twee verticale spreads: de “Iron Condor”.

Deze grafiek wordt uitgelegd in de volgende video: http://ironcondor.nl/winst-risico-grafiek/

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

LinkedIn-profiel van Joost van der Laan weergevenProfiel van Joost van der Laan weergeven

PS: Heeft u het e-book “Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode” al besteld? Klik hier…

Iron Condor traden volgens plan

Om succesvol Iron Condors te handelen heb je een plan nodig. Een goed plan voorkomt dat emoties (zoals angst, hoop en hebzucht) een hoofdrol gaan spelen bij openen en sluiten van posities. Als je een plan hebt dan heb je een voordeel ten opzichte van angst, hoop en hebzucht van andere traders in de markt. Een trading plan voor Iron Condors handelen heeft verschillende aspecten:

 • Basisafspraken
 • Wanneer openen van een “Iron Condor” positie
 • Plaatsen “Iron Condor” posities op de beurs

 Basisafspraken

Maandelijks inkomen. Voor mij is Iron Condors handelen een middel om een maandelijks inkomen te verwerven. Daarom is het belangrijk om elke maand een positie af te laten lopen (te laten expireren) en een nieuwe positie in te nemen. U kunt ook Iron Condors handelen met als doel om uw kapitaal te laten toenemen, dan kunt u winsten herbeleggen in extra “Iron Condors” of andere belegging instrumenten.

 • Basis afspraken over timing en money management zijn: Maximaal 20% van kapitaal. We gebruiken niet meer dan 20% van ons totale werkkapitaal voor “Iron Condors”, en ongeveer 5% (met een minimum van €5000) voor een enkele index
 • 50% openen bij +/- 33 dagen. We besteden maximaal de helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de expiratie week van de vorige maand (ongeveer 33 dagen vóór expiratie)
 • 50% openen bij +/- 14 dagen. We besteden de andere helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de eerste week van de expiratie maand (ongeveer 14 dagen vóór expiratie)
 • Sluiten bij 80% winst. We sluiten “Iron Condor” posities als we 80% van de maximale winst hebben gehaald
 • 100% sluiten bij 3 dagen. We sluiten posities  uiterlijk op de dinsdag van de expiratie week (3 dagen vóór expiratie)

Iedere maand. U wilt niet elke maand inschatten of ontwikkeling van beurzen gunstig is of niet. Bij aandelen is het belangrijk om een stijgende trend te pakken en liquide te gaan bij een dalende trend. Bij “Iron Condors” is in principe elke maand geschikt (maar niet gelijk!).

80%-90% kans op winst. “Iron Condor” traden is gebaseerd op kansberekening, en u kiest posities met een kans op winst van 80%-90%. Dat blijkt in praktijk de beste mix op te leveren van winst en risico. Een winstkans van 80%-90% betekent dat u in één jaar kans heeft op:

 • tien of elf winstgevende maanden
 • een of twee verliesgevende maanden (tenzij u posities tijdig aanpast)

Systematische werken volgens plan. Het “Iron Condor” systeem werkt goed als u werkt met een vast plan van afspraken, en als u dat plan systematisch volgt zonder emoties. Dit plan wordt in volgende paragrafen gedetailleerd uitgelegd.

Let op valkuilen. Motivatie en uitwerking van deze afspraken zullen we nog gedetailleerd behandelen. Ook psychologische valkuilen komen aan de orde in hoofdstuk 8. Alle valkuilen zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring!

Volgens Einstein “is alle kennis gebaseerd op ervaring, de rest is niet meer dan informatie”.

Wanneer openen van een Iron Condor positie

Posities spreiden over de maand. In hoofdstuk 6 is al geadviseerd om openen van “Iron Condor”posities te spreiden, zodat u bij het kiezen van “strike” prijzen van opties rekening kunt houden met stijgende en dalende markten. En bij basisafspraken in de vorige paragraaf is dit advies toegespitst:

 • 50% openen bij +/- 33 dagen. U besteedt de helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de expiratie week van vorige maand (ongeveer 33 dagen vóór expiratie)
 • 50% openen bij +/- 14 dagen. U besteedt de andere helft van ons “Iron Condor” kapitaal in de eerste week van expiratie maand (ongeveer 14 dagen vóór expiratie)

En als u een groter aantal posities inneemt is het gunstig om nog meer te spreiden en elke week (tussen 33 en 14 dagen vóór expiratie) posities te openen.

Dag van de week. In principe is elke dag van de week geschikt om “Iron Condor”posities te openen. Voor beleggers met een vaste baan is het prima om in het weekend nieuwe posities op te geven aan de broker. Er is ook een professionele optie specialist die een lichte voorkeur heeft voor woensdag, omdat historisch gezien op die dag de markt het rustigst is.

GTC limietorder opgeven. Als een trader de dag van opening van een “Iron Condor” positie heeft gekozen, is het  beste moment om een “Iron Condor” positie te openen: een ongewone incidentele stijging van volatiliteit.

 • Volatiliteit is vaak hectisch in het eerste uur van de trading dag
 • Volatiliteit gaat ook vaak omhoog direct voor een belangrijk nieuwsbericht, waarbij volatiliteit weer daalt als het nieuws door de markt is verwerkt
 • Ook als er geen duidelijk belangrijk nieuws op komst is, loont het vaak de moeite om desnoods een aantal dagen te wachten op een gunstig moment met hogere volatiliteit.

De strategie van openen van een “Iron Condor” positie bij incidentele verhoging van volatiliteit is eenvoudig toe te passen, door een GTC (good till cancel) limit order op te geven die bijvoorbeeld 10% gunstiger is dan de huidige marktprijs, en deze order een aantal dagen tijd te geven. Als de koers vervolgens de “verkeerde” kant op beweegt (lagere optie premies) dan is het niet bezwaarlijk om “strike” prijzen mee op te schuiven tot weer voldoende premie wordt opgehaald.

“Iron Condor” vleugels simultaan of apart. Het is mogelijk om vier verschillende opties van een “Iron Condor” in één trade uit te voeren. Ik geef echter de voorkeur aan apart openen en sluiten van twee vleugels (bear call spread en bull put spread) van “Iron Condor”. Het is dan mogelijk om:

 • verschillende aantallen call spreads en put spreads te openen (“scheve “Iron Condor”)
 • één vleugel eerder of later te openen dan de ander
 • hogere premies te realiseren door intraday beweging van koersen
 • verschillende vleugels gemakkelijker apart te sluiten

Plaatsen van een Iron Condor op de beurs

In het vorige hoofdstuk hebben we bepaald, bij welke uitoefenprijzen u put opties en call opties zult schrijven. We hebben ook afgesproken, dat u (bij opties op de AEX) geschreven puts zult beschermen met gekochte puts 10 punten beneden de uitoefenprijs van de geschreven puts. En u beschermt geschreven calls met gekochte calls 10 punten boven de uitoefenprijs van geschreven calls.

Nu gaat u deze opdrachten daadwerkelijk uitvoeren.

Call spread en put spread apart openen. Bij sommige Amerikaanse brokers (zoals ThinkorSwim) is het mogelijk om een “Iron Condor” in één opdracht te openen en te sluiten. U weet dan in één trade waar u aan toe bent. Maar we geven de voorkeur aan aparte uitvoering  van de call spread en de put spread als combinatie orders. Dat is mogelijk bij elke broker, ook Alex en Binck.

Maak gebruik van intra-day fluctuaties. Als u een spread inlegt, ziet u de laatste koersen van betreffende opties. U berekent de premie van de totale spread en u legt een limietwaarde in. De door u te vragen limietwaarde van de spread is gelijk aan of iets hoger dan de geboden credit premie van de spread. U maakt gebruik van intra-day fluctuaties van onderliggende koersen om eventueel meer te ontvangen dan de waarde van het moment.

Als de gevraagde limietwaarde niet wordt bereikt probeert u het de volgende dag nog een keer. En als koersen zich tegen u keren, kunt u altijd nog uitoefenprijzen van opties aanpassen.Veel Succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

PS: Dit artikel gaat vooral over openen van “Iron Condor” posities. Dat is relatief eenvoudig. Maar als u winst wilt maken met optie constructies, dan moet u een expert worden in sluiten van optie posities. Zie de zeven krachtige closing strategieën in:
Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode“.

Valkuilen optie trading

VIJF GEVAARLIJKE VERLEIDINGEN

Fouten maken is goed. Fouten zijn belangrijke leerervaringen. Als u begint te traden met opties dan hoop ik voor u dat u een paar keer verlies lijdt door een forse blunder. Natuurlijk kunt u het beste verlies lijden tijdens “paper-traden” (met een simulatie account) of tijdens het echte traden met een zeer kleine inzet. Die ervaringen zullen u helpen om in de toekomst uw risico’s beter in te schatten, en in het midden van de strijd (vooral met uw eigen emoties) juiste beslissingen te nemen.

Toch zal ik u laten zien welke 5 fouten u beter niet kunt maken. Al deze fouten (“verleidingen”) heb ik in het verleden ook gemaakt en ze hebben mij stuk voor stuk geld gekost. Ik maakte deze fouten omdat ik niet goed was voorbereid of omdat ik te eigenwijs was om adviezen van mijn eigen mentoren ter harte te nemen:

 •  Traden/ beleggen op basis van “goede” tips
 •  Veel kapitaal inzetten om veel cash te innen
 •  Traden met goedkope ETF’s
 •  Hoge premies innen met smalle Iron Condors
 •  Dure langlopende opties schrijven (verkopen)

 Als u één van deze verleidingen kunt doorzien en weerstaan, dan nodig ik u uit om kennis te maken met vijf andere nog gevaarlijker verleidingen in Winstgevend beleggen met de Iron Condor Methode 3.1”, inclusief de 10 oplossingen

 Verleiding 1: Traden/beleggen op basis van “goede” tips…

De eerste verleiding voor traders en beleggers is werken zonder systeem. U heeft een “goede” tip gelezen in Uw beleggers vakblad. Of u vindt dat het hoog tijd wordt om weer eens “in te zetten”, terwijl u volgens Uw systeem geen nieuwe positie moet openen. Of uw huidige systeem heeft twee keer achter elkaar verlies opgeleverd en wordt aan de wilgen gehangen. Enzovoort.

Het effect van werken zonder systeem is, dat u gaat meedoen met het kuddegedrag van de gemiddelde trader/belegger, en dat u gaat traden op basis van Uw emoties. De ervaring leert, dat u dan geen mooie resultaten zult boeken. Ik raad u aan om een betrouwbaar systeem te kiezen (zoals de “Iron Condor Methode”) en dat met “papertrading” uit te testen.

Verleiding 2: Veel kapitaal inzetten om veel cash te innen…

Het is verleidelijk om een groot deel van uw kapitaal in te zetten voor “Iron Condors”, omdat dan direct veel optie premie opgehaald kan worden. U ziet de post “cash” op uw accountoverzicht prachtig groeien. Dit is vooral verleidelijk na een periode van lage volatiliteit en een aantal maanden pure winst. U denkt dan waarschijnlijk dat het niet fout kan gaan. Maar dat is meestal het moment dat de beurs een flinke uitschieter naar boven of beneden maakt. En dan heeft u met “Iron Condors” een kleine kans op een groot verlies. En 10% verlies kunt u met 11% winst weer goed maken. Maar bijvoorbeeld 50% verlies vereist 100% winst om weer break-even uit te komen.

Mijn advies is om maximaal 20% van uw beleggingskapitaal in te zetten voor “Iron Condors”, om het verliespotentieel te beperken. En beginners starten met 10%.

Verleiding 3: Traden met goedkope ETF’s…

Vooral Amerikaanse YouTube video’s over “Iron Condors” zullen proberen u te verleiden om “Iron Condors” te openen met goedkope ETF’s op Amerikaanse indexen. Het argument is dat u dan goed uw trades kunt spreiden met zeer weinig werkkapitaal. Vooral SPY en QQQ zijn heel populair bij brokers, omdat u minstens 10 keer zoveel posities moet openen en commissie moet betalen om dezelfde premie op te halen als bij de originele index. Per saldo gaat dan een groot deel van uw winst op aan commissie.

Mijn advies is om te handelen met “Iron Condors” op AEX, en eventueel te spreiden met posities op Amerikaanse indexen (vooral SPX, NDX en RUT). Uw commissies zijn dan 2-3% voor openen en 2-3% voor sluiten van gehele “Iron Condors”.

Verleiding 4: Hoge premies innen met smalle “Iron Condors”…

Het lijkt zeer aantrekkelijk om uitoefenprijzen te kiezen met hoge premies, zodat u 30-40% winst in een maand kunt halen. In Amerikaanse literatuur heten ze “low probability” posities, omdat de kans op winst gering is. Het risico is zeer hoog zodat u zeer waarschijnlijk met een strop komt te zitten.

Alleen als u zeer bedreven bent in “hedging” (verzekeren) van put spreads en call spreads, en als u dagelijks uw posities kunt bewaken, kan het lucratief zijn om met “Iron Condors” met extra hoge premies te werken.

Voor alle andere traders geldt: per put spread en per call spread zijn optie premies maximaal 10% van bruto margin.

Verleiding 5: Dure langlopende opties schrijven (verkopen)…

Als volatiliteit (VIX of VEAX) laag is en optiepremies tegenvallen, is het verleidelijk om “Iron Condors” te openen met opties met een looptijd langer dan een maand. Geschreven opties leveren dan een hogere premie dan opties met een korte looptijd. Er zijn echter twee grote nadelen aan deze methode om premies te verhogen:

 • Tijdswaarde van geschreven opties met een lange looptijd is absoluut wel hoog, maar tijdswaarde per dag is lager dan bij opties met korte looptijd. Technisch: de Theta is laag, en dat is ongunstig.
 • Als volatiliteit gaat stijgen, dan zal een hoge optiepremie in absolute zin meer stijgen dan een lage optiepremie. Met andere woorden: bij stijgende volatiliteit worden “Iron Condors” met langlopende opties fors duurder om terug te kopen: verlies neemt sneller toe.

Daarom is het juist bij lage VIX belangrijk om “Iron Condors” te openen met een looptijd van maximaal een maand.

 

Bovenstaande verleidingen zijn manieren om verlies te leiden met “Iron Condors” en andere trading instrumenten. Als u deze verleidingen herkent en als u ze kunt weerstaan, dan heeft u een voorsprong op 90% van andere optie traders. U bent dan klaar om winst te maken.

In Winstgevend beleggen met de Iron Condor Methodeworden adviezen bij alle tien verleidingen verder uitgewerkt tot een compleet money management en risico management systeem.

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

Seminar Iron Condor

De video’s van het Iron Condor seminar zijn nu te zien

Op 14 maart vond het Iron Condor seminar plaats bij RBS in Amsterdam, in samenwerking met WeekendBeleggers. Dit seminar werd door bijna 100 beleggers bezocht.

Er zijn zes video’s gemaakt van mijn presentatie, die u kunt bekijken op deze pagina. Ook de presentatie van Michael Groenewoud van WeekendBeleggers is beschikbaar. Deze video’s zijn een leuke herhaling voor seminar bezoekers, en informatief voor beleggers die het seminar niet hebben meegemaakt. Lees meer

Gratis e-book “Kennismaken met de Iron Condor Methode”

Voor beleggers die willen traden met opties en optie constructies, heb ik een gratis e-book geschreven, waarmee u kunt kennismaken met de “Iron Condor” Methode. Dit gratis e-book kunt u direct gebruiken om te gaan experimenteren met schrijven van put opties en call opties. Het is een duidelijke samenvatting met uitleg en praktische tips:

 • Wat is een “optie”
 • Waarom opties verkopen
 • Wat is een “Iron Condor”
 • Welke opties gebruiken voor een “Iron Condor”
 • De perfecte “Iron Condor” trading markt in 2011 en 2012
 • Effecten van lage volatiliteit in 2013 en 2014

Plus een overzicht van het uitgebreide e-book “Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode 4.0”

Vraag het gratis e-book aan, door hier te klikken.