Wat zijn opties

Het doel van opties. Met handelen in opties kun je profiteren van stijgingen, dalingen en stabilisatie van koersen. Ook kun je extra inkomen verwerven op aandelen die je bezit. Ook kun je opties inzetten als bescherming tegen koersdaling. Wat zijn opties? Opties zijn boeiende belegging instrumenten met winstpotentieel.

Een optie is een recht. Opties geven de koper het recht (geen plicht) om een vaste hoeveelheid van een aandeel of obligatie (de “onderliggende waarde”) te kopen of te verkopen tegen een vaste koers tot een bepaalde datum.

Call opties en put opties. Een optie is een recht (niet een plicht) om een aandeel of index vóór of op een gespecificeerde datum voor een vaste prijs te kopen of te verkopen. Een call optie is het recht om een aandeel of index te kopen, terwijl een put optie het recht is om een aandeel of index te verkopen. De investeerder, die een call optie of put optie koopt (“open buy”), is de koper. De investeerder, die de call optie of put optie verkoopt (“open sell”), is de verkoper of “schrijver”.

Als voorbeeld nemen we de Call AEX JAN 2016 460. Als u deze optie koopt dan:
–   heeft u het RECHT
–   om 100 (CONTRACT HOEVEELHEID)
–   “aandelen” AEX (ONDERLIGGENDE WAARDE) te kopen
–   voor € 460 (UITOEFENPRIJS  of “STRIKE”)
–   tot de derde vrijdag van januari 2016 (LOOPTIJD TOT EXPIRATIE)

Onderliggende waarde van opties. Wat zijn opties? Opties zijn “derivaten” omdat de waarde van een optie contract wordt afgeleid van een onderliggende waarde. En onderliggende waarden kunnen zijn: aandelen en indexen (en soms ook obligaties, valuta of grondstoffen). De waarde van een optie fluctueert als de prijs van de onderliggende waarde op en neer gaat. Maar de waarde van een optie is ook afhankelijk van andere factoren zoals volatiliteit, expiratiedatum, rentetarieven en dividenden.

Looptijd van opties. De looptijd geeft aan hoe lang de koper van een optie van zijn recht gebruik kan maken, om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Na de expiratiedatum heeft een optie geen waarde meer en houdt op te bestaan. Opties op aandelen en index opties expireren op de derde vrijdag van de betreffende maand.
Opties hebben meestal een maximale looptijd van één, twee, drie, zes, negen of twaalf maanden. Daarnaast zijn er meerjarige opties, die een looptijd tot vijf jaar hebben.  En sinds enige tijd zijn er ook opties met een looptijd van een week.

Kopen en verkopen van opties. Men kan opties kopen en verkopen. Verkopen van opties heet ook wel “schrijven” van opties.
Kopen van een optie geeft de koper het recht om een aandeel of obligatie op of voor een bepaalde datum voor een vaste prijs te verhandelen. Voor dit recht moet de koper van de optie een prijs betalen: de “optie premie”.
Verkopen van een optie geeft de verkoper de plicht om een aandeel of obligatie op of voor een bepaalde datum voor een vaste prijs te verhandelen, mits de koper van de optie dit wenst te doen. Voor het aangaan van deze verplichting ontvangt de verkoper een prijs: de “optie premie”.

Levering tegen “strike” prijs. Als je een optie verkoopt (“schrijft”) ben je verplicht om de onderliggende waarde te leveren voor de uitoefenprijs (“strike”) van de optie, als de koper van de optie zijn of haar recht uitoefent om de optie uit te voeren.

Verschillende “strikes”. Er zijn opties beschikbaar met verschillende uitoefenprijzen (“strikes”), die de waarde vertegenwoordigen van het onderliggende aandeel of de onderliggende index.

Koper heeft “debit” positie. Als een optie wordt gekocht, wordt de koper een debiteur (krijgt een “debit” positie). De koper betaalt de prijs van het optiecontract, en het bedrag wordt bewaard door de broker.

Verkoper heeft “credit” positie. Als een optie wordt verkocht (“geschreven”), wordt de verkoper een crediteur (krijgt een “credit” positie). De verkoper ontvangt de prijs van het optiecontract, maar dit bedrag wordt bewaard door de broker.

Optieprijs heet “premium”. De prijs van een optie wordt ook wel optiepremie (“premium”) genoemd. De optiepremie bestaat uit intrinsieke waarde, tijdswaarde en volatiliteit.

Optie “class”. Opties (calls of puts) met dezelfde onderliggende waarde worden een optie klasse (“class of options”) genoemd. Voorbeeld: alle call opties van de AEX vormen een optie klasse.

Optie serie. Alle opties van één optieklasse met dezelfde uitoefenprijs worden een optie serie genoemd. Voorbeeld: alle call opties van de AEX met een uitoefenprijs van 360 vormen een optie serie.

De meeste opties expireren zonder waarde. De meeste opties worden nooit uitgeoefend en worden gesloten vóór de expiratiedatum. En als opties expireren is dat meestal zonder waarde. Dit is een belangrijk kenmerk van opties, dat gebruikt wordt voor winstgevende optie strategieën zoals de Iron Condor Methode.

PS: we gebruiken vaak Engelse termen in onze Nederlandse teksten over opties, omdat de beste optie brokers gebruik maken van Amerikaanse computer systemen (“platforms”). En deze platforms werken uitsluitend met Engelse termen.

Veel succes,

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

Perfecte Iron Condor trading markt

Voor Iron Condor trading is de beste marktsituatie een zijwaartse markt en hoge volatiliteit. Deze combinatie resulteert in hoge winst in relatief korte tijd.

 • Aandelenmarkt beweegt 80% van de tijd zijwaarts, in ieder geval vóór 2012. Daarom is een “Iron Condor” een belangrijke optie strategie voor beleggers, die de afgelopen jaren op hun handen hebben gezeten (of geld hebben verloren)
 • Een hoge volatiliteit (“implied volatility”) levert een hoge optiepremie op en daardoor een hoog winstpotentieel.

Voor Iron Condor trading was 2011 moeilijker dan 2010. We zagen al dat 2010 een relatief gemakkelijk jaar was om winst te maken met Iron Condor trading. Maar 2011 was moeilijker:

 •  De eerste helft van 2011 liet een dalende trend zien met lage volatiliteit (VIX tussen 15 en 22)
 • In de eerste week van augustus maakt AEX een dramatische val en steeg VIX
 • Gelukkig werd volatiliteit in augustus hoog (VIX tussen 30 en 45), zodat in de rest van 2011 winst gemaakt kon worden met zeer brede “Iron Condors”
 • In december 2011 daalde VIX weer naar een range tussen 20 en 30. Zie de volgende grafiek.

 

In bovenstaande grafiek wordt gebruik gemaakt van VIX als volatiliteit indicator. VIX is een zeer goede indicator van gemiddelde “implied volatility” van opties op S&P500 index. VIX heeft een zeer hoge correlatie met VAEX (volatiliteit indicator van AEX) en daarom kunt u VIX gebruiken als volatiliteit indicator voor AEX.

In het e-book “Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode” wordt uitvoerig beschreven hoe u zich kunt indekken tegen dergelijke plotselinge koersontwikkelingen bij Iron Condor trading.

Succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

Volatiliteit

Door: Joost van der Laan, Ermelo, 19 juni 2012.

Volatiliteit van opties is een van de belangrijkste begrippen bij handelen in opties. En als u volatiliteit begrijpt en u die kennis toepast, kunt u betere beslissingen nemen en zal het rendement toenemen van uw beleggingen met opties.

Wat is volatiliteit

Volatiliteit is de beweeglijkheid van de koers van een aandeel of index. Volatiliteit is een maatstaf voor:
•    het gebied (“range”) tussen hoogste koers en laagste koers
•    waarbinnen een koers waarschijnlijk zal bewegen
•    binnen bepaalde tijd.
Soms zal de koers van een aandeel of index een tijd in een nauwe band bewegen. In dat geval is sprake van lage korte termijn volatiliteit. En daarna breekt de koers uit naar beneden of boven met een sterke trend, zodat sprake is van hoge volatiliteit.

Historische volatiliteit

Historische volatiliteit van een aandeel of index is de beweeglijkheid van prijsbewegingen ten opzichte van een gemiddelde waarde, gedurende een bepaalde aantal dagen in het verleden. De beweeglijkheid wordt gemeten door de standaarddeviatie.
Er zijn ingewikkelde methodes om de historische volatiliteit te meten, maar de volgende eenvoudige methode is een redelijke benadering van historische volatiliteit:
Volatiliteit = (hoogste koers – laagste koers) / (hoogste koers + laagste koers) / 2.
De koersuitslagen zijn bijvoorbeeld: 78, 81, 83, 75, 90, 76 en 78. De berekening is dan:
(90-75 = 15)  / ((90+75)/2 = 82,5) = 18,2%

“Implied volatility” is inschatting van toekomstige volatiliteit

Hoe hoger de volatiliteit (beweeglijkheid) van de onderliggende waarde van een optie, hoe groter de kans dat er iets gebeurt in het voordeel van de koper van een optie. Voor die grotere kans zal de koper een hogere prijs moeten betalen. Bij hoge volatiliteit van de onderliggende waarde is de kans ook groter dat er iets gebeurt in het nadeel van de koper van een optie, maar dat risico is beperkt tot de aanschafprijs van de optie. Verlies op een optie bij een negatieve beweging is beperkt, terwijl de winst bij een positieve beweging ongelimiteerd is.
Een verkoper van een optie neemt grotere risico’s, als de volatiliteit van de onderliggende waarde groot is. Een verkoper van een optie heeft beperkte winstmogelijkheden (de premie van de verkochte optie), terwijl verlies mogelijkheden onbeperkt zijn. Bij hoge volatiliteit zal de verkoper dus een hogere premie vragen voor de verkochte optie.

De marketmaker bepaalt de “implied volatility”. “Implied volatility” is een indicator van u verwachte toekomstige prijsvolatiliteit van de onderliggende waarde (van u aandeel of index), die meestal wordt bepaald door de “market maker”. Als  “implied volatility” van een optie laag is, dan is tijdswaarde gering en wordt het optiecontract verkocht voor een lagere prijs dan de theoretische waarde. Als “implied volatility” van een optie hoog is, dan is tijdswaarde hoog en wordt het optiecontract verkocht voor een hogere prijs dan de theoretische waarde.
We kunnen ook zeggen dat “implied volatility” van een optie het verschil is tussen werkelijke prijs en theoretische waarde van een optie. Hierbij wordt de theoretische waarde van een optie vooral bepaald door:
•    huidige koers van de onderliggende waarde (van het aandeel of index)
•    uitoefenprijs (“strike price”) van de optie
•    aantal dagen tot expiratiedatum van de optie

Black-Scholes formule. Voor de berekening van de theoretische waarde van een optie gebruikt men meestal de zogenaamde  “Black-Scholes” formule. Nieuwer zijn de Amerikaanse binomiale optie prijs modellen.
Als we alle variabelen van een optie en onderliggende waarde in het Black-Scholes model invullen behalve de volatiliteit, en we de uitkomst van de formule vergelijken met de huidige optieprijs, kunnen we met het verschil de verwachte volatiliteit bepalen.
Meestal is “implied volatility” groter dan historische volatiliteit, omdat het voor optie-handelaren onzeker is of toekomstige volatiliteit hetzelfde blijft als historische volatiliteit.

Volatiliteit biedt kansen om te traden

Waarom is “implied volatility” zo belangrijk voor optie handelaren? Omdat “implied volatility” een belangrijk onderdeel uitmaakt van de prijs van een optie. Opties kunnen het best worden gekocht als volatiliteit laag is, en opties kunnen het best worden verkocht als volatiliteit hoog is.
Als u bijvoorbeeld een call optie koopt met hoge “implied volatility”, dan kan de prijs van die call optie dalen bij lagere “implied volatility”, ook als de koers van de onderliggende waarde stijgt.

Volatiliteit soms sterker dan prijsverandering. Het is daarentegen ook mogelijk om een optie te kopen, waarvan de waarde stijgt bij toenemende “implied volatility”, ondanks het feit dat de koers van de onderliggende waarde de “verkeerde” kant op gaat. En als de koers van de onderliggende waarde de goede kant opgaat, kan de prijsstijging van de optie spectaculair zijn.
Voordat u een optie koopt of verkoopt kunt u bepalen of het optie contract goedkoop of duur is. Daarvoor gebruiken we “implied volatility” van de optie. Als “implied volatility” laag is, dan is de optie in principe een koopje en gaan we bij voorkeur “long”. Als “implied volatility” hoog is, dan verkopen of schrijven we de optie bij voorkeur: we gaan “short”.

Gemiddelde volatiliteit is 20%. Over het algemeen wordt volatiliteit lager dan 18% gezien als laag (dus opties kopen), een volatiliteit van 20% is gemiddeld, en een volatiliteit hoger dan 25% wordt gezien als hoog (opties verkopen).
Het is tegenwoordig ook mogelijk om rechtstreeks te handelen op de VIX. Er kan bijvoorbeeld met turbos’ op VIX futures worden ingespeeld.
Er zijn ook mooie kansen om te traden met opties, als er een lage correlatie is tussen prijsvolatiliteit van de onderliggende waarde van een optie (historische volatiliteit van een aandeel of index) en “implied volatility” van de bijbehorende opties.

Indicatoren voor volatiliteit

Vega geeft de relatie tussen volatiliteit en optie premie
Volatiliteit heeft grote invloed op de prijs (premie) van een optie. Vega is een ratio die aangeeft hoe snel optiepremies veranderen bij stijging of daling van volatiliteit. Vega van bijvoorbeeld 2,0 houdt in dat de optiepremie met 2 euro stijgt als volatiliteit toeneemt met 1%.

VIX is een indicator van volatiliteit van de S&P500
VIX is een indicator van volatiliteit van de markt en gebruikt de S&P500 index als onderliggende waarde. VIX wordt vaak gebruikt als indicator van nervositeit in de markt. In het algemeen stijgt VIX bij een dalende markt en daalt VIX bij een stijgende markt. Een stijgende VIX betekent dat optie premies stijgen en dalende VIX betekent dat optie premies dalen. En dat geldt tegelijkertijd voor premies van call opties en premies van put opties.

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

PS: Heeft u het e-book ” Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode” al gelezen? Klik hier…

Wat is een Iron Condor

Een Iron Condor bestaat uit de som van twee optie strategieën:

 • Een verticale bull put spread (rechts in tabel)
 • En een verticale bear call spread (links in tabel)

Deze twee spreads worden ook wel “credit spreads” genoemd, omdat elke “spread” netto geld oplevert. Zie het voorbeeld in de tabel.

Iron Condor Tabel

Vier verschillende posities. In het voorbeeld van bovenstaande tabel wordt gehandeld in een Iron Condor op de SPX index. Vier verschillende posities zijn duidelijk te zien in de tabel. Alle vier opties expireren in april 2012. Daarom worden de put spread (rechts  boven in de tabel) en de call spread (links onder in de tabel) “verticale” spreads genoemd. Dit in tegenstelling tot zogenaamde “diagonale” spreads, die werken met opties met verschillende expiratie maanden.

Kans op expiratie 2x 25%. In de tabel worden in de buitenste kolommen ook de kans op expiratie (“Prob. Exp”) getoond. De geschreven put en de geschreven call zijn in dit voorbeeld zo gekozen, dat de kans op expiratie voor de betreffende strikes 25 % is. Dus de kans dat de SPX in april 2012 expireert onder 1065 is 25,2% en de kans dat de SPX in april 2012 expireert boven 1185 is 25,3%.

Kans op verlies. Met deze Iron Condor haalt u $835,- op bij een bruto “margin” van $2.000,-. Dit is zeer verleidelijk voor beginners, maar de kans op verlies is groot. De kans dat de koers van de SPX op expiratie datum ligt tussen 1065 en 1185 is: 100% – 25,2% – 25,3% = 49,5%.

Uitwerking Iron Conder op de AEX. We zullen nu een Iron Condor uitwerken op de AEX. En daarbij maken we gebruik van een krachtige grafiek, die duidelijk de winst of verlies positie demonstreert.

Eén vleugel van de Iron Condor is een “verticale bull put spread”

Het volgende voorbeeld van een “verticale bull put spread” bestaat uit:

 • Verkoop van 4x april 2012 put optie op de AEX met strike 320. De prijs van deze (“short put”) optie is bijvoorbeeld € 2,20 dus ontvangt u 4x € 220,-  = € 880,-.
 • Ter bescherming: koop 4x april 2012 put optie op de AEX met strike 310. De prijs van deze (“long put”) optie is bijvoorbeeld € 1,00 dus betaalt u 4x € 100,- = € 400,-
 • Deze hele transactie levert  € 480,- op. Dit bedrag wordt bijgeschreven op de account, maar u mag er niet aankomen. Dit bedrag plus een aanvullende “margin” dient als zekerheid voor het geval de koers toch gaat zakken en u de short put duur moet terugkopen.

Zolang de koers van de AEX – tot expiratie – boven 320 blijft, kunt u de ontvangen € 480,- behouden. Daarom is dit een “bull spread”: u maakt winst als de koers zal stijgen of gelijk blijven.

De netto “margin” voor deze vertical spread is € 4.000,- minus de ontvangen premie van € 480,-. Dit is tevens het maximale bedrag dat u kunt verliezen.

De witte lijn in de winst-risico grafiek is de waarde van de positie op dit moment. U zou vandaag € 120,- winst kunnen nemen, door de spread terug te kopen voor € 360,- Elke dag schuift de witte lijn op naar de blauwe lijn, die het winst- of verliespotentieel aangeeft op de expiratiedag.

Zie voor uitleg van de winst-risico grafiek de video:  http://ironcondor.nl/winst-risico-grafiek

De andere vleugel van de Iron Condor is een “verticale bear call spread”

Het volgende voorbeeld van een “verticale bear call spread” bestaat uit:

 • Verkoop van 4x april 2012 call optie op de AEX met strike 350. De prijs van deze (“short call”) optie is € 2,80 dus u ontvangt 4x € 280,-  = € 1.120,-.
 • Ter bescherming: koop 4x april 2012 call optie op de AEX met strike 360. De prijs van deze (“long call”) optie is € 0,50 dus u betaalt 4x € 50,- = € 200,-
 • Deze hele transactie levert u € 920,- op. Ook dit bedrag wordt bijgeschreven op de account, en ook dit bedrag wordt vastgezet.

Let op “margin”. Sommige brokers (zoals Binck) vragen een aparte margin voor de put spread en de call spread. Maar er zijn ook brokers (zoals Lynx en ThinkorSwim) die ervan uitgaan dat de koers van een aandeel maar op een plaats kan staan en dat u daarom niet twee keer margin hoeft aan te houden.

Bear spread. Zolang de koers van de AEX – tot expiratie – onder 350 blijft, kunt u de ontvangen € 920,- behouden. Daarom is dit een “bear spread”: u maakt winst als de koers zal dalen of gelijk blijven. Zie grafiek.

De witte lijn in de grafiek is de waarde van de positie op dit moment. U zou vandaag € 380,- winst kunnen nemen, door de spread terug te kopen voor € 540,- Elke dag schuift de witte lijn op naar de blauwe lijn, die het winst- of verliespotentieel aangeeft op de expiratiedag.

Het resultaat van de twee spreads

De volgende grafiek laat het resultaat zien van de combinatie van twee verticale spreads: de “Iron Condor”.

Deze grafiek wordt uitgelegd in de volgende video: http://ironcondor.nl/winst-risico-grafiek/

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

LinkedIn-profiel van Joost van der Laan weergevenProfiel van Joost van der Laan weergeven

PS: Heeft u het e-book “Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode” al besteld? Klik hier…

Beginnen met opties

Beginnen met opties is eerst kennis en ervaring opdoen door paper traden …

Opties begrijpen kost tijd en ervaring. Als u wilt beginnen met opties en zeker met een geavanceerde optie strategie als de “Iron Condor”, dan ligt het voor de hand dat u al enige kennis en ervaring hebt met kopen en verkopen van enkelvoudige call opties en put opties. Vooral beleggen met put opties vergt enige tijd voordat u begrijpt hoe het werkt. Ik heb er zelf jaren over gedaan om een gevoel te krijgen voor de werking van de put optie.

Als u geen kennis en ervaring hebt met opties, raad ik u aan om eerst de volgende stappen te doorlopen:

 1. Lezen en leren. Eerst een boek lezen of een goede cursus volgen over opties. Lees ook de andere artikelen onder “Opties voor Beginners”.
 2. “Paper traden”. De veilige manier om te beginnen met opties is ervaring opdoen met een “paper trading” account van een goede broker. “Paper traden” is handelen met een dummy account. Alles is hetzelfde als bij het gewone platform, maar u handelt niet met echt geld maar met “Monopoly” geld. Zo kunt u oefenen en naar harte lust van alles uitproberen en alle fouten maken die in deze manual zijn beschreven, zonder dat het u een cent kost (of oplevert). En u heeft ook geen last van uw emoties, want u loopt geen enkel risico.
 3. Enkelvoudige opties kopen. U  gaat echte call opties en put opties kopen om te ervaren hoe de prijs fluctueert met de koers van de onderliggende waarde. U gaat ook zien wat de prijs van Uw opties doet naarmate de expiratiedatum nadert.  En wat heel belangrijk is: U gaat emoties ervaren en adrenaline voelen als de prijs sterk stijgt of daalt. En ik weet dat het juist die emoties zijn die ervoor zorgen dat u verkeerde beslissingen neemt als het spannend wordt en risico’s toenemen.  Dus ga oefenen met een beetje geld dat u mag verliezen.
 4. Enkelvoudige opties schrijven. De één na laatste stap van de voorbereiding is dat u opties gaat verkopen (schrijven). Hierbij loopt u grote risico’s, dus Uw broker zal u vragen om een “margin” te reserveren. Dat is een bedrag dat dient om de broker geen risico te laten lopen. Hier is de valkuil dat u veel risico neemt om veel winst te maken, maar dat uw hele margin opgesoupeerd kan worden en u met een stevig verlies blijf zitten.  Elke goede optie belegger heeft dit meegemaakt en noemt dit “leergeld”. Begin ook hier met een klein bedrag dat u mag verliezen. En dekt uw geschreven opties af met een gekochte “long” optie.
 5. “Paper traden” met de Iron Condor. De laatste voorbereidende stap is dat u gaat oefenen met “Iron Condors” in een dummy account. Brokers als Lynx en ThinkorSwim geven u een aparte “paper trade” account.

En als u goed bent voorbereid gaat het echte werk beginnen. Veel succes!

Drs Joost van der Laan

www.IronCondor.nl

De meest winstgevende optie methode

Wat is een winstgevende optie methode. Dat is een optie belegging strategie, die over een lange periode een hoog gemiddeld rendement oplevert. Je kunt met terugwerkende kracht elke optie methode uitproberen op de historische koersontwikkeling. Dat heet “backtesten”. En dan komt de Iron Condor als uitstekende optie strategie uit de bus. Een rendement van 46% per jaar is gehaald met backtesten, zonder aanvullende informatie te gebruiken.

Een Iron Condor is een neutrale strategie, die wordt uitgevoerd als je speculeert dat koersen niet sterk zullen stijgen of dalen. Koersen bewegen in een “trading range”. De Iron Condor is zeer geschikt gebleken tijdens de langdurige trading range van 2010.

Voorbeeld van een Iron Condor:

– Kopen van een call AEX JAN 2016 470
– Verkopen van een call AEX JAN 2016 460
– Verkopen van een put AEX JAN2016 420
– Kopen van een put AEX JAN 2016 410

Deze optie strategie levert een hoog rendement per maand, zolang de koers van de AEX beweegt tussen 420 en 460. En als de koers van de AEX in de buurt komt van een van deze grenzen moet je de opties doorrollen. Lees verder door hier te klikken…

E-book. Voor alles over succesvol te handelen in Iron Condors zie het e-book:Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode Hier vind u alle informatie over goede indexen om in te beleggen, hoe risico te beperken, hoe provisies te verlagen, hoe en wanneer in te stappen, uit te stappen en door te rollen, en welke valkuilen u beslist moet vermijden. Plus een maandelijkse checklist van alle activiteiten.